Prihláška

Poďme na to!

Pri vypĺňaní prihlášky dbajte na správne uvedenie kontaktných údajov. Uľahčíte tak kontaktovanie nášho pracovníka s Vami.

Žiadosť o udelenie VP

Skupiny:
A A1 A2 B B1 BE T

Žiadosť o udelenie VP

Skupiny:
C C1 CE D

UPOZORNENIE

Tlačivo „Žiadosť o udelenie VP“ je potrebné vytlačiť OBOJSTRANNE. Na tlačivo prosím nevpisujte dátum. Vypísané tlačivo je potrebné potvrdiť u obvodného lekára.