Kondičné jazdy

Ak ste už držiteľom vodičského oprávnenia a z rôznych dôvodov ste dlhšie obdobie nejazdili, potom môžete využiť výcvikové služby ktoréhokoľvek z našich inštruktorov na ktoromkoľvek z našich vozidiel. Pod naším odborným dohľadom si môžete obnoviť praktické návyky pri vedení motorového vozidla a nacvičiť si rôzne jazdné úkony priamo v premávke, čím opätovne získate tak potrebnú istotu.

Poskytujeme kondičné jazdy aj na vozidle s automatickou prevodovkou.