Inštruktorské kurzy

Sme jedným z akreditovaných výcvikových stredísk na Slovensku vykonávajúcich kurzy pre získanie inštruktorského preukazu. V prípade záujmu o inštruktorský kurz je potrebne podať prihlášku Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA)