Kurzy prvej pomoci

Už od roku 2009 sme držiteľom osvedčenia MZ SR č. 22815-2/2009-OZdV o akreditácii kurzov prvej pomoci. Preto každý z našich klientov, žiadateľov o vodičské oprávnenie, môže absolvovať povinný kurz prvej pomoci pod vedením naších kvalifikovaných lektorov priamo v priestoroch našej autoškoly! Kurzy prvej pomoci sú určené nielen pre žiadateľov o vodičské oprávnenie v našej autoškole, ale aj pre širokú verejnosť a organizácie.

Kurzy prebiehajú v mesačných intervaloch a termín konania je potrebné vopred si dohodnúť v kancelárii autoškoly alebo telefonicky.