Úvod » Kurzy na vodičské oprávnenia » Online prihláška
Online prihláška
Výcvikové kurzy pre skupiny:
Výcvikové kurzy pre skupiny:
Výcvikové kurzy pre skupiny:

 Predbežná prihláška do kurzu na vodičák

Chcete sa prihlásiť do kurzu? Zavolajte, napíšte, alebo odošlite formulár!

Tel.: 0908 090 939­
mavexjunior@mavexjunior.sk

Prosíme, dbajte na správne uvedenie telefónneho čísla a emailovej adresy. Uľahčíte tak kontakt nášho pracovníka s Vami.
UPOZORNENIE!
Táto prihláška sa stáva právne záväznou až po jej podpísaní oboma stranami. Urobte tak čo najskôr v našej pobočke. Do tej doby budete síce vedený v našej evidencii, no ak tak neurobíte najneskôr 3 týždne pred začatím kurzu, môže sa stať, že termín, ktorý ste udali už bude plne obsadený a dostanú v ňom prednosť iní záujemcovia.
Tlačivá prihlášok do kurzov vydávame v kancelárii autoškoly priebežne, v čase PO-ŠT 8:00 - 18:00 a v PI 9:00 - 12:00.

Mám záujem o kurz na vodičák

Teóriu chcem absolvovať na adrese:

 GDPR(1)     GDPR(2)

Vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky potvrdzujem, že som sa podrobne oboznámil a bez výhrad súhlasím s informáciami uvedenými v GDPR(1),(2) a udeľujem AUTOŠKOLE MAVEX-JUNIOR súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa uvedených v elektronickej prihláške za účelom spracovania prihlášky. Beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a kedykoľvek tento súhlas môžem písomne odvolať.

Prosíme, dbajte na správne uvedenie telefónneho čísla a emailovej adresy. Uľahčíte tak kontakt nášho pracovníka s Vami.
UPOZORNENIE!
Táto prihláška sa stáva právne záväznou až po jej podpísaní oboma stranami. Urobte tak čo najskôr v našej pobočke. Do tej doby budete síce vedený v našej evidencii, no ak tak neurobíte najneskôr 3 týždne pred začatím kurzu, môže sa stať, že termín, ktorý ste udali už bude plne obsadený a dostanú v ňom prednosť iní záujemcovia.
Tlačivá prihlášok do kurzov vydávame v kancelárii autoškoly priebežne, v čase PO-ŠT 8:00 - 18:00 a v PI 9:00 - 12:00.

Vychutnajte si radosť z jazdy s vodičákom od nás!

© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK