Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
► Výstražné značky
► Zvislé dopravné značky
► Výstražné značky
► Zvislé dopravné značky
21. Cyklisti - A16

Význam, popis:

Značka Cyklisti (č. A16) upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov, alebo upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

22. Zvieratá - A17

Význam, popis:

Značka Zvieratá (č. A17) upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.

23. Zver - A18

Význam, popis:

Značka Zver (č. A18) upozorňuje na miesto, alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu alebo kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.

24. Práca - A19

Význam, popis:

Značka Práca (č. A19) upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.

25. Padajúce kamene - A20

Význam, popis:

Značka Padajúce kamene (č. A20) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.

26. Obojsmerná premávka - A21

Význam, popis:

Značka Obojsmerná premávka (č. A21) upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka č. IP3b. Značka č. A21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.

27. Električka - A22

Význam, popis:

Značka Električka (č. A22) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

28. Kolóny - A23

Význam, popis:

Značka Kolóny (č. A23) upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky napríklad v dlhých stúpaniach na horských priechodoch, alebo ako následok dopravnej nehody, alebo práce na ceste a podobne.

29. Tunel - A24

Význam, popis:

Značka Tunel (č. A24) vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia napríklad výškové, šírkové, alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.

30. Železničné priecestie so závorami - A25

Význam, popis:

Značka Železničné priecestie so závorami (č. A25) upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.


Celkom: 439 Na stránke: 10 Strán: 44 Aktuálne: 3
« Späť Ďalej »
« -10  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  +10 »
© 1996 - 2020 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2020 MAVEXJUNIOR.SK