Úvod » Zmluvná autobusová doprava
Zmluvná autobusová doprava
K naším službám patrí aj medzinárodná a vnútroštátna zmluvná autobusová doprava bezpečnými, moderne vybavenými autobusmi s klimatizáciou. O spokojnosť a pohodlie klientov sa počas celej doby prepravy stará náš vyškolený a skúsený personál.

 Predbežná objednávka

Zavolajte, napíšte, alebo odošlite formulár!
Náš pracovník Vás bude čoskoro kontaktovať!

  Tel.: 0908 090 939­
  mavexjunior@mavexjunior.sk
Prosíme, dbajte na správne uvedenie telefónneho čísla a emailovej adresy. Uľahčíte tak kontakt nášho pracovníka s Vami.
  Tel.: 0908 090 939­
  mavexjunior@mavexjunior.sk
Etický kódex dopravcu
Poskytujeme kvalitné, spoľahlivé a bezpečné zmluvné dopravné služby v autobusovej doprave, pričom našou kľúčovou hodnotou je spokojnosť zákazníka. Spokojnosti zákazníkov a bezpečnosti prevádzky prikladáme najvyššiu prioritu.
1. Rešpektujeme každého klienta a vždy vynaložíme maximálne úsile na nájdenie vzájomne výhodného riešenia jeho požiadaviek.

2. Vždy a za každých okolností dodržiavame všetky bezpečnostné opatrenia pri výkone práce, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a majetku naších klientov.

3. Každý zamestnanec je povinný vykonávať svoju prácu tak, aby uspokojil prepravné potreby klienta. Pri komunikácií je povinný správať sa vždy profesionálne, dodržiavať princípy rešpektu, uznania, empatie a ústretovosti. Každý problém klienta je povinný riešiť diskrétne a zdvorilo.

4. Vždy poskytujeme včasné, úplné, pravdivé a zrozumiteľné informácie o našich službách. Je pre nás neprípustné, aby sa akýmkoľvek spôsobom zneužívala nevedomosť alebo nedostatok informácií klienta.

5. Vzájomné vzťahy s klientmi uržiavame vždy v rovine zdvorilosti, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie.

6. V prípade akéhokoľvek sporu deklarujeme ochotu rokovať, hľadať kompromisné riešenia s cieľom nájsť korektné a vzájomne výhodné vysporiadanie.

Destinácia:

a späť

Predpokladaný dátum odchodu a príchodu:

Typ:

jednorázový
(po vyložení cestujúcich v cieli, autobus odchádza a nie je už ďalej k dispozícii)
pobytový
(autobus ostáva v cieľovej destinácii až do času návratu, je k dispozícii cestujúcim)

Vyplnením a odoslaním tejto predbežnej elektronickej objednávky udeľujem AUTOŠKOLE MAVEX-JUNIOR súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa uvedených v elektronickej objednávke za účelom spracovania objednávky. Beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a kedykoľvek tento súhlas môžem písomne odvolať.

Etický kódex dopravcu
Poskytujeme kvalitné, spoľahlivé a bezpečné zmluvné dopravné služby v autobusovej doprave, pričom našou kľúčovou hodnotou je spokojnosť zákazníka. Spokojnosti zákazníkov a bezpečnosti prevádzky prikladáme najvyššiu prioritu.
1. Rešpektujeme každého klienta a vždy vynaložíme maximálne úsile na nájdenie vzájomne výhodného riešenia jeho požiadaviek.

2. Vždy a za každých okolností dodržiavame všetky bezpečnostné opatrenia pri výkone práce, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a majetku naších klientov.

3. Každý zamestnanec je povinný vykonávať svoju prácu tak, aby uspokojil prepravné potreby klienta. Pri komunikácií je povinný správať sa vždy profesionálne, dodržiavať princípy rešpektu, uznania, empatie a ústretovosti. Každý problém klienta je povinný riešiť diskrétne a zdvorilo.

4. Vždy poskytujeme včasné, úplné, pravdivé a zrozumiteľné informácie o našich službách. Je pre nás neprípustné, aby sa akýmkoľvek spôsobom zneužívala nevedomosť alebo nedostatok informácií klienta.

5. Vzájomné vzťahy s klientmi uržiavame vždy v rovine zdvorilosti, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie.

6. V prípade akéhokoľvek sporu deklarujeme ochotu rokovať, hľadať kompromisné riešenia s cieľom nájsť korektné a vzájomne výhodné vysporiadanie.
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK