Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
► Príkazové značky
► Zvislé dopravné značky
► Príkazové značky
► Zvislé dopravné značky
91. Prikázaný smer jazdy otáčania - C5

Význam, popis:

Značky Prikázaný smer jazdy (č. C1 až C4c) a značka Prikázaný smer otáčania (č. C5) prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky č. C1 až C4c a značka Prikázaný smer otáčania č. C5 sa používajú najmä pred križovatkou.

92. Prikázaný smer obchádzania vpravo - C6a

Význam, popis:

Značka Prikázaný smer obchádzania vpravo (č. C6a) prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.

93. Prikázaný smer obchádzania vľavo - C6b

Význam, popis:

Značka Prikázaný smer obchádzania vľavo (č. C6b) prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.

94. Prikázaný smer obchádzania vpravo alebo vľavo - C6c

Význam, popis:

Značka Prikázaný smer obchádzania vpravo alebo vľavo (č. C6c) prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkami na značke.

95. Kruhový objazd - C7

Význam, popis:

Značka Kruhový objazd (č. C7) označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy len v smere vyznačených šípok na značke. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak nie je prednosť v jazde upravená značkami.

96. Cestička pre cyklistov - C8

Význam, popis:

Značka Cestička pre cyklistov (č. C8) prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

97. Cestička pre chodcov - C9

Význam, popis:

Značka Cestička pre chodcov (č. C9) prikazuje chodcom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

98. Cestička pre korčuliarov - C10

Význam, popis:

Značka Cestička pre korčuliarov (č. C10) prikazuje osobám pohybujúcim sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre korčuliarov môže použiť cyklista alebo osoba tlačiaca bicykel, ak tým neobmedzí ani neohrozí korčuliarov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

99. Cestička pre jazdcov na koňoch - C11

Význam, popis:

Značka Cestička pre jazdcov na koňoch (č. C11) prikazuje jazdcom na koňoch použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané; zákaz sa nevzťahuje na osoby vedúce koňa za uzdu alebo vodidlo.

100. Cestička pre vyznačených užívateľov - C12

Význam, popis:

Značka Cestička pre vyznačených užívateľov (č. C12) prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.


Celkom: 439 Na stránke: 10 Strán: 44 Aktuálne: 10
« Späť Ďalej »
« -10  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  +10 »
© 1996 - 2020 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2020 MAVEXJUNIOR.SK