Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
► Informatívne prevádzkové značky
► Zvislé dopravné značky
► Informatívne prevádzkové značky
► Zvislé dopravné značky
201. Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím - IP13b

Význam, popis:

Značka Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím (č. IP13b) vyznačuje a určuje dovolený šikmý spôsob státia vozidiel vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP13a s tým rozdielom, že sa používa vždy so značkou č. V10b.

202. Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím - IP13c

Význam, popis:

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím (č. IP13c) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel len pozdĺžne vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP13a.

203. Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku - IP14a

Význam, popis:

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku (č. IP14a) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP13a alebo č. IP13b s tým rozdielom, že vyznačuje dovolené státie na chodníku a vždy sa používa spolu s príslušnou vodorovnou značkou; na miestach, kde je dovolené státie vozidiel na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.

204. Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku - IP14b

Význam, popis:

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku (č. IP14b) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP14a.

205. Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku - IP15a

Význam, popis:

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku (č. IP15a) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.

206. Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku - IP15b

Význam, popis:

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku (č. IP15b) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.

207. Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím - IP16

Význam, popis:

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím (č. IP16) označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

208. Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím - IP17a

Význam, popis:

Značka Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím (č. IP17a) informuje o povinnom platenom parkovacom státí a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené, len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

209. Parkovisko - parkovacie miesta s regulovaným státím - IP17b

Význam, popis:

Značka Parkovisko - parkovacie miesta s regulovaným státím (č. IP17b) informuje o časovo regulovanom parkovisku a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky napríklad za dodržania maximálne dovolenej doby parkovania alebo za podmienky použitia parkovacieho kotúča alebo parkovacej karty, ktorá musí byť zreteľne a viditeľne umiestnená v prednej časti vozidla. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

210. Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom - IP18

Význam, popis:

Značka Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom (č. IP18) informuje o krytom parkovisku alebo o parkovacej garáži. Dovolený spôsob státia sa vyznačuje podľa rovnakých podmienok ako pri značke č. IP12.


Celkom: 439 Na stránke: 10 Strán: 44 Aktuálne: 21
« Späť Ďalej »
« -10  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  +10 »
© 1996 - 2020 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2020 MAVEXJUNIOR.SK