AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY
Výcvikové kurzy na získanie vodičských oprávnení skupín: AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE a T
4Sport - oznamy
Najbližšie termíny kurzov:
Sídlisko Sekčov:
15.03.2018 o 16,00 hod.
Sídlisko III:
20.03.2018 o 16,00 hod.
Kurzy na vodičské oprávnenia
Ponúkame vám kurzy na získanie VO skupín: AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE a T. Naše dlhoročné skúsenosti vám odovzdáme citlivým a priateľským spôsobom tak, aby ste dokázali úspešne zvládnuť záverečné skúšky a následne, už ako legitímny vodiči, ste sa stali bezpečnou súčasťou cestnej premávky.
Získajte výhody zabehnutej autoškoly, využite možnosti rozsiahlého výberu!
 
Akreditované kurzy prvej pomoci
Už od roku 2009 sme držiteľom osvedčenia MZ SR č. 22815-2/2009-OZdV o akreditácii Kurzu prvej pomoci. Preto každý z našich klientov, žiadateľov o vodičské oprávnenie, môže absolvovať povinný kurz prvej pomoci pod vedením naších kvalifikovaných lektorov priamo v priestoroch našej autoškoly!
Naučte sa zásady poskytovania prvej pomoci pod dohľadom odborníkov!
 
Kurzy a školenia vodičov
Sme akreditovaným školiacim strediskom, ktoré podľa zákona 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, poskytuje kvalitnú výčbu za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča! Okrem kvalifikačnej karty vodiča poskytujeme aj školenia:
• ku skúškam z odbornej spôsobilosti
• pre vodičov referentských vozidiel
Autoškola MAVEX-JUNIOR » 20 ROKOV BUDOVANIA A SKVALITŇOVANIA SLUŽIEB!
Naša autoškola spustila svoju činnosť v roku 1996 a to výučbou vodičov na osobné motorové vozidlá. Tým boli položené základy, na ktorých postupne vyrástla dnes veľmi žiadaná, moderná a zároveň jedna z najväčších a najkvalitnejšie vybavených autoškôl na Slovensku.
Počas celého obdobia existencie je najdôležitejším prvkom našej činnosti kontinuálne budovanie vzájomnej dôvery založenej na trpezlivom, odbornom a vysoko profesionálnom prístupe naších inštruktorov.

Dnes každý kurz vedieme tak, aby odzrkadľoval požiadavky a potreby naších klientov. Naším cieľom je pri výcviku spoznať a zohľadniť individuálne schopnosti a možnosti každého z vás, zamerať sa na najslabšie miesta a následne ich vylepšiť tak, aby pravdepodobnosť úspešného zvládnutia záverečných skúšok bola čo najvyššia.
Ďakujeme vám za prejavenú priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
 
Zmluvná autobusová doprava
K naším službám patrí aj medzinárodná a vnútroštátna zmluvná autobusová doprava bezpečnými, moderne vybavenými autobusmi s klimatizáciou. O spokojnosť a pohodlie klientov sa počas celej doby prepravy stará náš vyškolený a skúsený personál.
Na dovolenku, za kultúrou, za športom, ...
Do cieľa každej cesty vás dopravíme
vždy bezpečne a načas!
ČO VŠETKO JE VÁM DNES K DISPOZÍCII V NAŠEJ AUTOŠKOLE?
Za 20 rokov prevádzkovania našej autoškoly sme aj vďaka vášmu neutichajúcemu záujmu postupne rozširovali portfólio naších služieb a s tým súvisiace materiálno-technické a personálne vybavenie. Dnes už u nás môžete nájsť:
 • moderne vybavené klimatizované priestory vo vlastnej budove,
 • najmodernejšie metodické a didaktické vybavenie, výučbové metódy a postupy,
 • vlastné simulátory pre osobné automobily a motocykle,
 • vlastné autocvičisko umiestnené hneď vedľa budovy autoškoly,
 • vlastný, rozsiahly a neustále modernizovaný vozový park pre všetky skupiny VO,
 • vyškolené, kvalifikované a skúsené personálne obsadenie na všetkých pozíciách.
Len u nás nájdete tak širokú ponuku kurzov, inštruktorov a vozidiel!
 
Kondičné jazdy pre držiteľov VO
Ak ste už držiteľom vodičského oprávnenia, ale z rôznych dôvodov ste už dlhšie nejazdili a potrebujete si preto obnoviť praktické návyky pri vedení motorového vozidla, potom môžete využiť ktoréhokoľvek z naších inštruktorov a ktorékoľvek z naších vozidiel. Pod naším odborným dohľadom tak získate potrebnú istotu priamo v ostrej premávke!
Rozsiahly a obnovovaný vozový park rôznych značiek a typov pre všetky skupiny VO - možnosti výberu aké nájdete len u nás!
 • >

Váš úspech, ale hlavne neúspech pri záverečných skúškach berieme veľmi osobne a preto si môžete byť istí, že pre každého z vás vynaložíme maximálne úsilie na to, aby vám vo finále nič nestálo v ceste k získaniu vodičského oprávnenia bez opravných skúšok!

Na tejto webovej stránke je k dispozícii aj neustále aktualizovaná online študovňa, v ktorej sa nachádzajú:
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
 • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
 • kondičné jazdy pre držiteľov VO
 • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
 • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
 • školenia vodičov referentov
 • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
 • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2018 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.